fbpx

Główna / Regulamin portalu internetowego

Regulamin portalu
internetowego

I. Definicje

Regulamin — niniejszy regulamin Portalu „cleanwhale.pl”, regulujący korzystanie z Portalu jak również prawa i obowiązki Właściciela Portalu, Klientów oraz Wykonawców.

Właściciel Portalu — Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Portal lub Platforma — Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Wykonawca — osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą rejestrowaną lub nierejestrowaną lub osoba prawna wykonująca działalność gospodarczą, która zarejestrowała się na Portalu jako podmiot gotowy do realizacji Zleceń sprzątania lokalu i wykonująca prace na określonym Zleceniu zgodnie z Regulaminem sprzątania i innymi normami ustalonymi przez Właściciela Portalu.

Klient — Klientem jest każda osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna, posiadająca zdolność prawą i zdolność do czynności prawnej, która odwiedziła Portal i dokonała w nim rejestracji celem skorzystania z usług Właściciela Portalu w zakresie pomocy w zleceniu usługi sprzątania.

Rejestracja — Wypełnienie przez Klienta lub Wykonawcę formularza rejestracyjnego znajdującego się na Portalu, poprzez podanie wymaganych danych osobowych oraz ustalonego przez niego hasła.

Konto Osobiste „Moje Konto» — część Portalu, do której ma dostęp jedynie Klient poprzez wprowadzenie danych do logowania w postaci numeru telefonu oraz otrzymanego sms-em hasła. Konto Osobiste Użytkownika zawiera dane kontaktowe Klienta, informacje o złożonych Zamówieniach, w tym status ich realizacji, a także adresy realizacji Zleceń, numery użytych kart płatniczych oraz informacje o programie bonusowym. Konto tworzone jest automatycznie przy składaniu pierwszego Zamówienia.

Zamówienie lub Zlecenie Sprzątania — Zestaw usług sprzątania wybranych przez Klienta w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu, telefonicznie lub za pośrednictwem aplikacji Messenger, określonych do realizacji, zgodnie z niniejszym Regulaminem — oferta Klienta na sprzątanie lokalu lub inne prace, wskazująca na zamiar Klienta zawarcia umowy o sprzątanie lokalu w przypadku jej akceptacji. Zamówienie jest realizowane przez Klienta poprzez funkcjonalność Portalu i zawiera wszystkie istotne warunki Umowy dotyczące wykonania prac porządkowych lub innych, takie jak: nazwa pracy, ilość pracy, miejsce pracy, czas pracy oraz jej koszt.

Przyjęcie zamówienia — potwierdzenie przyjęcia oferty Klienta na sprzątanie lokalu lub inną pracę, wystawiane w formie Zamówienia Klienta. Zamówienie przyjmowane jest przez Właściciela Portalu poprzez wysłanie powiadomienia do Klienta za pośrednictwem powiadomienia SMS/e-mail lub poprzez funkcjonalność Portalu.

Usługa sprzątania — Usługi sprzątania lokali oraz inne usługi w zakresie utrzymania czystości, świadczone przez Wykonawców na rzecz Klientów za pośrednictwem Portalu.

Cena — Przez cenę należy rozumieć cenę brutto Usługi. Należy zwrócić uwagę, iż dla osób fizycznych usługą jest Usługa sprzątania i świadczona jest przez Wykonawcę. Dla osób prawnych usługą jest Usługa pozyskania wykonawcy sprzątania i jest wykonywana przez Platformę, w związku z czym są to 2 różne rodzaje usług. Ceny ujawnione w Zamówieniu wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT. Cena nie obejmuje ewentualnego napiwku dla Wykonawcy lub jego pracownika, który pozostaje w kwestii uznania Klienta. Cena podana w Zamówieniu jest wiążąca i nie podlega negocjacji. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do zmiany ceny lub odmowy realizacji Zamówienia w przypadku zaistnienia oczywistej pomyłki.

Spis Usług — określenie rodzaju usług sprzątania dostępnych za pośrednictwem Portalu.

Standardowy wykaz prac porządkowych — wykaz prac i czynności, które należy wykonać przy realizacji Zamówienia, który znajduje się w Regulaminie wykonywania prac porządkowych, będącym Załącznikiem do niniejszego Regulaminu.

Obszar świadczenia usług — Jest to obszar, na którym dokonywane są Usługi sprzątania zgodnie z niniejszym Regulaminem, wskazany na Portalu.

II. Rejestracja i dokonywanie Zamówień

1. Rejestracja

Korzystanie z niektórych Usług za pośrednictwem Portalu uwarunkowane jest uzyskanie dostępu do Konta Osobistego, co może w szczególności wymagać podania danych osobowych, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail i ustalenia przez Klienta hasła. Dodatkowo Klient proszony jest o zapoznanie się i akceptację niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na zawarcie umowy.

Uwaga!
Klient składa oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zaznaczając pole wyboru przy oświadczeniu o treści:

«Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin Portalu „cleanwhale.pl» oraz wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb rejestracji oraz wykonywania Usług, w tym
na ich przekazywanie Wykonawcom, zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), a także Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO oraz odnośnymi przepisami prawa regulującymi ochronę danych osobowych».

Brak akceptacji zgody na przetwarzanie danych w zakresie wykonania usługi uniemożliwi realizację Zamówienia.

Rejestracja dokonywana jest jednorazowo, a każde kolejne Zamówienie wymaga jedynie podania numeru telefonu jako loginu oraz otrzymanego sms-em hasła Klienta.

Dodatkowo, Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie danych o charakterze reklamowym oraz ofert handlowych i promocji zaznaczając pole wyboru przy oświadczeniu o treści:

„Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym dla celów reklamowych oraz przesyłania mi ofert Portalu.”

Login i hasło mają charakter poufny. Klient korzystający z loginu i hasła obowiązany jest do aktualizacji swoich danych w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za brak aktualizacji lub ujawnienie swoich danych osobom trzecim ponosi Klient.

Portal umożliwia również logowanie się do Konta Osobistego z wykorzystaniem niektórych platform social media.

Podmioty gospodarcze dodatkowo wypełniają pola niezbędne do wystawienia faktury VAT.

Właściciel Portalu świadczy Klientowi szereg usług, w tym: — prawo do korzystania z Portalu w granicach jego funkcjonalności,- możliwość składania zamówień na wykonanie prac przy sprzątaniu lokalu,- inne określone usługi dodatkowe.

2. Korzystanie z Portalu i Zamawianie
Świadczenie Usług w zakresie sprzątania oferowanych przez Portal prowadzone jest przez osoby fizyczne oraz podmioty współpracujące z właścicielem Portalu na zasadzie odrębnych umów.

Przez korzystanie z Usług Właściciela Portalu, takich jak zapewnienie dostępu do treści Portalu oraz możliwości składania Zamówień, Klient akceptuje Regulamin.

Zamówienia można składać całodobowo.

Przeglądanie Spisu usług oraz części innych treści Portalu nie wymaga rejestracji ani logowania do systemu.

Po określeniu warunków sprzątania, Klient jest proszony o potwierdzenia chęci złożenia zamówienia.

Po poprawnym zakończeniu procesu Zamówienia, Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia.

Usługi ujawnione w Portalu stanowią zaproszenie do składania ofert. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Wykonawcom współpracującym z Portalem przez Klienta.

W przypadku przyjęcia Zamówienia Właściciel Portalu przystępuje niezwłocznie do jego realizacji — potwierdza Klientowi fakt przyjęcia zamówienia i przystąpienia do jego realizacji w formie wiadomości e-mail na adres e-mail Klienta.

Koszt usług w ramach Umowy pomiędzy Klientem a Wykonawcą jest uzgadniany w każdym konkretnym Zamówieniu i zależy od zakresu prac porządkowych oraz dodatkowych warunków sprzątania. Zakres prac ustalany jest w zależności od ilości pokoi i łazienek w lokalu Klienta oraz wybranych dodatkowych usług.

Koszt usług objętych niniejszą Umową może ulec zmianie w przypadku zastosowania programu bonusowego dla Klientów Portalu.

Umowa zostaje zawarta z momentem przyjęcia Zamówienia od Klienta.

Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia w sytuacji, gdy: — zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, lub obejmuje usługi niedostępne w danym momencie,
— po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia,
— zamówienie zostało złożone niezgodnie z niniejszym Regulaminem.

O fakcie odmowy realizacji zamówienia Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczna na wskazany adres e-mail.

Konto osobiste Klienta pokazuje historię złożonych przez niego Zamówień, a także punkty bonusowe naliczone za opłacone Zamówienia w ramach programu bonusowego. Właściciel Portalu publikuje warunki programu bonusowego na stronie internetowej


Klient ma prawo po złożeniu Zamówienia do zmiany jego warunków poprzez użycie funkcjonalności Portalu lub powiadomienie telefonicznie Właściciela Portalu, o ile istnieje jeszcze techniczna możliwość zadośćuczynienia jego prośbie. Jeżeli zmiana warunków Zamówienia prowadzi do zmiany kosztu Zamówienia, Właściciel Portalu dokonuje takich zmian i powiadamia o tym Klienta za pośrednictwem wiadomości SMS lub e-mail lub poprzez funkcjonalność Konta Osobistego. Zmiana terminu przy zmianie Zamówienia możliwa jest najpóźniej na 16 godzin przed nowym terminem realizacji Zamówienia.

III. Realizacja Zamówień

1. Postanowienia ogólne

sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Neque aliquam vestibulum morbi blandit. Vitae auctor eu augue ut lectus arcu bibendum at varius. Nunc scelerisque viverra mauris in aliquam. Etiam tempor orci eu lobortis elementum nibh. Ante in nibh mauris cursus mattis. Arcu cursus vitae congue mauris rhoncus aenean. Sit amet facilisis magna etiam. Cras semper auctor neque vitae. Ultricies mi eget mauris pharetra et ultrices neque. Magna fringilla urna porttitor rhoncus dolor purus non enim. Integer eget aliquet nibh praesent tristique magna sit.
Ut ornare lectus sit amet est placerat in egestas. Tortor aliquam nulla facilisi cras fermentum odio eu feugiat preti

2. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Neque aliquam vestibulum morbi blandit. Vitae auctor eu augue ut lectus arcu bibendum at varius. Nunc scelerisque viverra mauris in aliquam. Etiam tempor orci eu lobortis elementum nibh. Ante in nibh mauris cursus mattis. Arcu cursus vitae congue mauris rhoncus aenean. Sit amet facilisis magna etiam. Cras semper auctor neque vitae. Ultricies mi eget mauris pharetra et ultrices neque. Magna fringilla urna porttitor rhoncus dolor purus non enim. Integer eget aliquet nibh praesent tristique magna sit.
Ut ornare lectus sit amet est placerat in egestas. Tortor aliquam nulla facilisi cras fermentum odio eu feugiat preti

3. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Neque aliquam vestibulum morbi blandit. Vitae auctor eu augue ut lectus arcu bibendum at varius. Nunc scelerisque viverra mauris in aliquam. Etiam tempor orci eu lobortis elementum nibh. Ante in nibh mauris cursus mattis. Arcu cursus vitae congue mauris rhoncus aenean. Sit amet facilisis magna etiam. Cras semper auctor neque vitae. Ultricies mi eget mauris pharetra et ultrices neque. Magna fringilla urna porttitor rhoncus dolor purus non enim. Integer eget aliquet nibh praesent tristique magna sit.
Ut ornare lectus sit amet est placerat in egestas. Tortor aliquam nulla facilisi cras fermentum odio eu feugiat preti

4. Obszar działania

Сit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

5. Zasady płatności

Сonsectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Neque aliquam vestibulum morbi blandit. Vitae auctor eu augue ut lectus arcu bibendum at varius. Nunc scelerisque viverra mauris in aliquam. Etiam tempor orci eu lobortis elementum nibh. Ante in nibh mauris cursus mattis. Arcu cursus vitae congue mauris rhoncus aenean. Sit amet facilisis magna etiam. Cras semper auctor neque vitae. Ultricies mi eget mauris pharetra et ultrices neque. Magna fringilla urna porttitor rhoncus dolor purus non enim. Integer eget aliquet nibh praesent tristique magna sit.
Ut ornare lectus sit amet est placerat in egestas. Tortor aliquam nulla facilisi cras fermentum odio eu feugiat preti

IV. Odstąpienie od umowy

1. Postanowienia ogólne

sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Neque aliquam vestibulum morbi blandit. Vitae auctor eu augue ut lectus arcu bibendum at varius. Nunc scelerisque viverra mauris in aliquam. Etiam tempor orci eu lobortis elementum nibh. Ante in nibh mauris cursus mattis. Arcu cursus vitae congue mauris rhoncus aenean. Sit amet facilisis magna etiam. Cras semper auctor neque vitae. Ultricies mi eget mauris pharetra et ultrices neque. Magna fringilla urna porttitor rhoncus dolor purus non enim. Integer eget aliquet nibh praesent tristique magna sit.
Ut ornare lectus sit amet est placerat in egestas. Tortor aliquam nulla facilisi cras fermentum odio eu feugiat preti

2. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Neque aliquam vestibulum morbi blandit. Vitae auctor eu augue ut lectus arcu bibendum at varius. Nunc scelerisque viverra mauris in aliquam. Etiam tempor orci eu lobortis elementum nibh. Ante in nibh mauris cursus mattis. Arcu cursus vitae congue mauris rhoncus aenean. Sit amet facilisis magna etiam. Cras semper auctor neque vitae. Ultricies mi eget mauris pharetra et ultrices neque. Magna fringilla urna porttitor rhoncus dolor purus non enim. Integer eget aliquet nibh praesent tristique magna sit.
Ut ornare lectus sit amet est placerat in egestas. Tortor aliquam nulla facilisi cras fermentum odio eu feugiat preti

V. Reklamacja Usługi sprzątania

1. Postanowienia ogólnet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Neque aliquam vestibulum morbi blandit. Vitae auctor eu augue ut lectus arcu bibendum at varius. Nunc scelerisque viverra mauris in aliquam. Etiam tempor orci eu lobortis elementum nibh. Ante in nibh mauris cursus mattis. Arcu cursus vitae congue mauris rhoncus aenean. Sit amet facilisis magna etiam. Cras semper auctor neque vitae. Ultricies mi eget mauris pharetra et ultrices neque. Magna fringilla urna porttitor rhoncus dolor purus non enim. Integer eget aliquet nibh praesent tristique magna sit.
Ut ornare lectus sit amet est placerat in egestas. Tortor aliquam nulla facilisi cras fermentum odio eu feugiat preti

2. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Neque aliquam vestibulum morbi blandit. Vitae auctor eu augue ut lectus arcu bibendum at varius. Nunc scelerisque viverra mauris in aliquam. Etiam tempor orci eu lobortis elementum nibh. Ante in nibh mauris cursus mattis. Arcu cursus vitae congue mauris rhoncus aenean. Sit amet facilisis magna etiam. Cras semper auctor neque vitae. Ultricies mi eget mauris pharetra et ultrices neque. Magna fringilla urna porttitor rhoncus dolor purus non enim. Integer eget aliquet nibh praesent tristique magna sit.
Ut ornare lectus sit amet est placerat in egestas. Tortor aliquam nulla facilisi cras fermentum odio eu feugiat preti

3. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Neque aliquam vestibulum morbi blandit. Vitae auctor eu augue ut lectus arcu bibendum at varius. Nunc scelerisque viverra mauris in aliquam. Etiam tempor orci eu lobortis elementum nibh. Ante in nibh mauris cursus mattis. Arcu cursus vitae congue mauris rhoncus aenean. Sit amet facilisis magna etiam. Cras semper auctor neque vitae. Ultricies mi eget mauris pharetra et ultrices neque. Magna fringilla urna porttitor rhoncus dolor purus non enim. Integer eget aliquet nibh praesent tristique magna sit.
Ut ornare lectus sit amet est placerat in egestas. Tortor aliquam nulla facilisi cras fermentum odio eu feugiat preti

4. Obszar działania

Сit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

5. Zasady płatności

Сonsectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Neque aliquam vestibulum morbi blandit. Vitae auctor eu augue ut lectus arcu bibendum at varius. Nunc scelerisque viverra mauris in aliquam. Etiam tempor orci eu lobortis elementum nibh. Ante in nibh mauris cursus mattis. Arcu cursus vitae congue mauris rhoncus aenean. Sit amet facilisis magna etiam. Cras semper auctor neque vitae. Ultricies mi eget mauris pharetra et ultrices neque. Magna fringilla urna porttitor rhoncus dolor purus non enim. Integer eget aliquet nibh praesent tristique magna sit.
Ut ornare lectus sit amet est placerat in egestas. Tortor aliquam nulla facilisi cras fermentum odio eu feugiat preti

VI. Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólnet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Neque aliquam vestibulum morbi blandit. Vitae auctor eu augue ut lectus arcu bibendum at varius. Nunc scelerisque viverra mauris in aliquam. Etiam tempor orci eu lobortis elementum nibh. Ante in nibh mauris cursus mattis. Arcu cursus vitae congue mauris rhoncus aenean. Sit amet facilisis magna etiam. Cras semper auctor neque vitae. Ultricies mi eget mauris pharetra et ultrices neque. Magna fringilla urna porttitor rhoncus dolor purus non enim. Integer eget aliquet nibh praesent tristique magna sit.
Ut ornare lectus sit amet est placerat in egestas. Tortor aliquam nulla facilisi cras fermentum odio eu feugiat preti

2. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Neque aliquam vestibulum morbi blandit. Vitae auctor eu augue ut lectus arcu bibendum at varius. Nunc scelerisque viverra mauris in aliquam. Etiam tempor orci eu lobortis elementum nibh. Ante in nibh mauris cursus mattis. Arcu cursus vitae congue mauris rhoncus aenean. Sit amet facilisis magna etiam. Cras semper auctor neque vitae. Ultricies mi eget mauris pharetra et ultrices neque. Magna fringilla urna porttitor rhoncus dolor purus non enim. Integer eget aliquet nibh praesent tristique magna sit.
Ut ornare lectus sit amet est placerat in egestas. Tortor aliquam nulla facilisi cras fermentum odio eu feugiat preti

3. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Neque aliquam vestibulum morbi blandit. Vitae auctor eu augue ut lectus arcu bibendum at varius. Nunc scelerisque viverra mauris in aliquam. Etiam tempor orci eu lobortis elementum nibh. Ante in nibh mauris cursus mattis. Arcu cursus vitae congue mauris rhoncus aenean. Sit amet facilisis magna etiam. Cras semper auctor neque vitae. Ultricies mi eget mauris pharetra et ultrices neque. Magna fringilla urna porttitor rhoncus dolor purus non enim. Integer eget aliquet nibh praesent tristique magna sit.
Ut ornare lectus sit amet est placerat in egestas. Tortor aliquam nulla facilisi cras fermentum odio eu feugiat preti

4. Obszar działania

Сit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

5. Zasady płatności

Сonsectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Neque aliquam vestibulum morbi blandit. Vitae auctor eu augue ut lectus arcu bibendum at varius. Nunc scelerisque viverra mauris in aliquam. Etiam tempor orci eu lobortis elementum nibh. Ante in nibh mauris cursus mattis. Arcu cursus vitae congue mauris rhoncus aenean. Sit amet facilisis magna etiam. Cras semper auctor neque vitae. Ultricies mi eget mauris pharetra et ultrices neque. Magna fringilla urna porttitor rhoncus dolor purus non enim. Integer eget aliquet nibh praesent tristique magna sit.
Ut ornare lectus sit amet est placerat in egestas. Tortor aliquam nulla facilisi cras fermentum odio eu feugiat preti

VII. Polityka cookies

1. Postanowienia ogólnet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Neque aliquam vestibulum morbi blandit. Vitae auctor eu augue ut lectus arcu bibendum at varius. Nunc scelerisque viverra mauris in aliquam. Etiam tempor orci eu lobortis elementum nibh. Ante in nibh mauris cursus mattis. Arcu cursus vitae congue mauris rhoncus aenean. Sit amet facilisis magna etiam. Cras semper auctor neque vitae. Ultricies mi eget mauris pharetra et ultrices neque. Magna fringilla urna porttitor rhoncus dolor purus non enim. Integer eget aliquet nibh praesent tristique magna sit.
Ut ornare lectus sit amet est placerat in egestas. Tortor aliquam nulla facilisi cras fermentum odio eu feugiat preti

2. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Neque aliquam vestibulum morbi blandit. Vitae auctor eu augue ut lectus arcu bibendum at varius. Nunc scelerisque viverra mauris in aliquam. Etiam tempor orci eu lobortis elementum nibh. Ante in nibh mauris cursus mattis. Arcu cursus vitae congue mauris rhoncus aenean. Sit amet facilisis magna etiam. Cras semper auctor neque vitae. Ultricies mi eget mauris pharetra et ultrices neque. Magna fringilla urna porttitor rhoncus dolor purus non enim. Integer eget aliquet nibh praesent tristique magna sit.
Ut ornare lectus sit amet est placerat in egestas. Tortor aliquam nulla facilisi cras fermentum odio eu feugiat preti

3. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Neque aliquam vestibulum morbi blandit. Vitae auctor eu augue ut lectus arcu bibendum at varius. Nunc scelerisque viverra mauris in aliquam. Etiam tempor orci eu lobortis elementum nibh. Ante in nibh mauris cursus mattis. Arcu cursus vitae congue mauris rhoncus aenean. Sit amet facilisis magna etiam. Cras semper auctor neque vitae. Ultricies mi eget mauris pharetra et ultrices neque. Magna fringilla urna porttitor rhoncus dolor purus non enim. Integer eget aliquet nibh praesent tristique magna sit.
Ut ornare lectus sit amet est placerat in egestas. Tortor aliquam nulla facilisi cras fermentum odio eu feugiat preti

4. Obszar działania

Сit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

5. Zasady płatności

Сonsectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Neque aliquam vestibulum morbi blandit. Vitae auctor eu augue ut lectus arcu bibendum at varius. Nunc scelerisque viverra mauris in aliquam. Etiam tempor orci eu lobortis elementum nibh. Ante in nibh mauris cursus mattis. Arcu cursus vitae congue mauris rhoncus aenean. Sit amet facilisis magna etiam. Cras semper auctor neque vitae. Ultricies mi eget mauris pharetra et ultrices neque. Magna fringilla urna porttitor rhoncus dolor purus non enim. Integer eget aliquet nibh praesent tristique magna sit.
Ut ornare lectus sit amet est placerat in egestas. Tortor aliquam nulla facilisi cras fermentum odio eu feugiat preti

VIII. Odpowiedzialność Portalu

1. Postanowienia ogólnet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Neque aliquam vestibulum morbi blandit. Vitae auctor eu augue ut lectus arcu bibendum at varius. Nunc scelerisque viverra mauris in aliquam. Etiam tempor orci eu lobortis elementum nibh. Ante in nibh mauris cursus mattis. Arcu cursus vitae congue mauris rhoncus aenean. Sit amet facilisis magna etiam. Cras semper auctor neque vitae. Ultricies mi eget mauris pharetra et ultrices neque. Magna fringilla urna porttitor rhoncus dolor purus non enim. Integer eget aliquet nibh praesent tristique magna sit.
Ut ornare lectus sit amet est placerat in egestas. Tortor aliquam nulla facilisi cras fermentum odio eu feugiat preti

2. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Neque aliquam vestibulum morbi blandit. Vitae auctor eu augue ut lectus arcu bibendum at varius. Nunc scelerisque viverra mauris in aliquam. Etiam tempor orci eu lobortis elementum nibh. Ante in nibh mauris cursus mattis. Arcu cursus vitae congue mauris rhoncus aenean. Sit amet facilisis magna etiam. Cras semper auctor neque vitae. Ultricies mi eget mauris pharetra et ultrices neque. Magna fringilla urna porttitor rhoncus dolor purus non enim. Integer eget aliquet nibh praesent tristique magna sit.
Ut ornare lectus sit amet est placerat in egestas. Tortor aliquam nulla facilisi cras fermentum odio eu feugiat preti

3. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Neque aliquam vestibulum morbi blandit. Vitae auctor eu augue ut lectus arcu bibendum at varius. Nunc scelerisque viverra mauris in aliquam. Etiam tempor orci eu lobortis elementum nibh. Ante in nibh mauris cursus mattis. Arcu cursus vitae congue mauris rhoncus aenean. Sit amet facilisis magna etiam. Cras semper auctor neque vitae. Ultricies mi eget mauris pharetra et ultrices neque. Magna fringilla urna porttitor rhoncus dolor purus non enim. Integer eget aliquet nibh praesent tristique magna sit.
Ut ornare lectus sit amet est placerat in egestas. Tortor aliquam nulla facilisi cras fermentum odio eu feugiat preti

4. Obszar działania

Сit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

5. Zasady płatności

Сonsectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Neque aliquam vestibulum morbi blandit. Vitae auctor eu augue ut lectus arcu bibendum at varius. Nunc scelerisque viverra mauris in aliquam. Etiam tempor orci eu lobortis elementum nibh. Ante in nibh mauris cursus mattis. Arcu cursus vitae congue mauris rhoncus aenean. Sit amet facilisis magna etiam. Cras semper auctor neque vitae. Ultricies mi eget mauris pharetra et ultrices neque. Magna fringilla urna porttitor rhoncus dolor purus non enim. Integer eget aliquet nibh praesent tristique magna sit.
Ut ornare lectus sit amet est placerat in egestas. Tortor aliquam nulla facilisi cras fermentum odio eu feugiat preti

IX. Wykonawcy Usług

1. Postanowienia ogólnet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Neque aliquam vestibulum morbi blandit. Vitae auctor eu augue ut lectus arcu bibendum at varius. Nunc scelerisque viverra mauris in aliquam. Etiam tempor orci eu lobortis elementum nibh. Ante in nibh mauris cursus mattis. Arcu cursus vitae congue mauris rhoncus aenean. Sit amet facilisis magna etiam. Cras semper auctor neque vitae. Ultricies mi eget mauris pharetra et ultrices neque. Magna fringilla urna porttitor rhoncus dolor purus non enim. Integer eget aliquet nibh praesent tristique magna sit.
Ut ornare lectus sit amet est placerat in egestas. Tortor aliquam nulla facilisi cras fermentum odio eu feugiat preti

2. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Neque aliquam vestibulum morbi blandit. Vitae auctor eu augue ut lectus arcu bibendum at varius. Nunc scelerisque viverra mauris in aliquam. Etiam tempor orci eu lobortis elementum nibh. Ante in nibh mauris cursus mattis. Arcu cursus vitae congue mauris rhoncus aenean. Sit amet facilisis magna etiam. Cras semper auctor neque vitae. Ultricies mi eget mauris pharetra et ultrices neque. Magna fringilla urna porttitor rhoncus dolor purus non enim. Integer eget aliquet nibh praesent tristique magna sit.
Ut ornare lectus sit amet est placerat in egestas. Tortor aliquam nulla facilisi cras fermentum odio eu feugiat preti

3. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Neque aliquam vestibulum morbi blandit. Vitae auctor eu augue ut lectus arcu bibendum at varius. Nunc scelerisque viverra mauris in aliquam. Etiam tempor orci eu lobortis elementum nibh. Ante in nibh mauris cursus mattis. Arcu cursus vitae congue mauris rhoncus aenean. Sit amet facilisis magna etiam. Cras semper auctor neque vitae. Ultricies mi eget mauris pharetra et ultrices neque. Magna fringilla urna porttitor rhoncus dolor purus non enim. Integer eget aliquet nibh praesent tristique magna sit.
Ut ornare lectus sit amet est placerat in egestas. Tortor aliquam nulla facilisi cras fermentum odio eu feugiat preti

4. Obszar działania

Сit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

5. Zasady płatności

Сonsectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Neque aliquam vestibulum morbi blandit. Vitae auctor eu augue ut lectus arcu bibendum at varius. Nunc scelerisque viverra mauris in aliquam. Etiam tempor orci eu lobortis elementum nibh. Ante in nibh mauris cursus mattis. Arcu cursus vitae congue mauris rhoncus aenean. Sit amet facilisis magna etiam. Cras semper auctor neque vitae. Ultricies mi eget mauris pharetra et ultrices neque. Magna fringilla urna porttitor rhoncus dolor purus non enim. Integer eget aliquet nibh praesent tristique magna sit.
Ut ornare lectus sit amet est placerat in egestas. Tortor aliquam nulla facilisi cras fermentum odio eu feugiat preti

X. Postanowienia końcowe

1. Postanowienia ogólnet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Neque aliquam vestibulum morbi blandit. Vitae auctor eu augue ut lectus arcu bibendum at varius. Nunc scelerisque viverra mauris in aliquam. Etiam tempor orci eu lobortis elementum nibh. Ante in nibh mauris cursus mattis. Arcu cursus vitae congue mauris rhoncus aenean. Sit amet facilisis magna etiam. Cras semper auctor neque vitae. Ultricies mi eget mauris pharetra et ultrices neque. Magna fringilla urna porttitor rhoncus dolor purus non enim. Integer eget aliquet nibh praesent tristique magna sit.
Ut ornare lectus sit amet est placerat in egestas. Tortor aliquam nulla facilisi cras fermentum odio eu feugiat preti. psum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Neque aliquam

Subskrybuj naszego bloga

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Risus lectus quis feugiat facilisis porta. Orci faucibus proin et posuere ornare vitae cras egestas. Ornare scelerisque eget leo volutpat nunc diam suspendisse nulla mauris.

Dołącz do naszych sieci społecznościowych

Formularz kontaktowy

Dziękujemy 

Twoje zgłoszenie zostało wysłane. 

Wkrótce nasz doradca skontaktuje się z Państwem w celu uzyskania szczegółów.